Hibabejelentés

Közös képviselet

I. Képviselettel kapcsolatos feladatok:

Peres és peren kívüli eljárásban komoly szaktudással és jogi háttérrel látjuk el a Társasház, mint jogi személy törvényes képviseletét bárminemű hatósági ügyintézésben, 

Felelősségteljesen és a Társasház érdekeit szem előtt tartva intézzük a Társasház és a Tulajdonostársak jogviszonyával összefüggő ügyeket.

 Vállaljuk a közös területeknél, helyiségeknél, berendezéseknél, felszereléseknél felmerülő hibák esetében az eladói vagy szállítói szavatosság körébe tartozó hibák eladó költségére történő kijavíttatását. Ilyenkor természetesen gondoskodunk a megfelelő szakmai felügyeletről, megelőzve a gyakori karbantartói túlszámlázást vagy az idegenek karbantartási indokkal történő bejutását a Társasházba.

 Őrizzük a közös gépészeti berendezések dokumentációját, intézkedünk az esedékes kötelező felülvizsgálatok, karbantartások megtörténéséről, megrendeljük a szükséges munkát, és felügyeljük, majd ellenőrizzük azok elvégzését. A Tulajdonosok külön felhívása nélkül is elvégeztetjük az épület közös helyiségeinek és területeinek állagmegóvási munkáit.

Mint a Társasház közös képviselete tartjuk a kapcsolatot olyan közüzemi szolgáltatókkal, mint a Gáz-, a Víz-, a Csatornázási-, vagy az Elektromos Művek. A mérőórákat szükség esetén havonta leolvassuk és eljuttatjuk az adatokat a szolgáltatóhoz, a beérkezett számlákat ellenőrizzük és kiegyenlítjük a Társasház számlájáról.

Ellenőrizzük a Társasházzal kapcsolatban álló egyéb szolgáltatók, mint például a kertész, a takarító vagy a biztosító számláit, egyeztetjük a díjakat és gondoskodunk azok kifizetéséről. Igény esetén gondoskodunk a Társasház számára nyújtandó szolgáltatások kiválasztásához szükséges információkról, szakemberek ajánlatairól. Felügyeljük továbbá a szolgáltatások színvonalát, folyamatosságát, és gondoskodunk az esetleges hibák elhárításáról.

Saját fejlesztésű és a gyakorlatban jól bevált szoftverünk segítségével igény szerinti gyakorisággal elkészítjük a Társasház költségmegosztását: kiszámíttatjuk az egyes Tulajdonostársakra háruló díjakat, közöljük a fizetendő díjakat a Tulajdonostársakkal, és gondoskodunk azok beszedéséről, valamint a Tulajdonostársak felé történő elszámolásról.

Intézzük a társasház kifizetéseit, természetesen minden esetben a közgyűlési felhatalmazások keretei közt. Gondoskodunk róla, hogy a megfelelő tartalmú és ellenőrzött végösszegű számlák időben kerüljenek kiegyenlítésre. Amennyiben a számla végösszegét nem találjuk helyénvalónak, egyeztetünk a szolgáltatóval, tisztázva az összeg helyességét vagy helytelenségét.

Gondoskodunk a számviteli rend kialakításáról, a társasház bevételeinek és kiadásainak nyilvántartásáról, és a könyvelésről. A precíz nyilvántartásoknak köszönhetően elkerülhetőek a költségekkel kapcsolatos konfliktusok, egyszerűen visszakereshető minden forint sorsa, és elkerülhető, hogy ellenőrzés esetén anyagi vagy erkölcsi kár érje a Társasházat.

Bonyolítjuk a Társasház készpénzforgalmát, minden esetben a számviteli rendnek és a Társasház SZMSZ-ének megfelelően. Ezzel elkerülhető, hogy a Tulajdonosoknak egymás között kelljen elszámolniuk bizonyos hirtelen felmerülő költségeket.

Biztosítjuk a különböző szolgáltatók, hatóságok és felügyeletek - feladataik elvégzése érdekében - az épület közös részeibe (területeire) való bejutását, megszervezzük a közös területeknél, helyiségeknél, berendezéseknél és felszereléseknél felmerülő mindennemű hiba elhárítását, úgy mint:

  1.   a felmerülő meghibásodások okainak feltárása
  2.   a javítás megszervezése
  3.   a szükséges alkatrészek beszerzéséről való intézkedés
  4.   az ingatlanba való bejutás biztosítása
  5.   a javítási munkák felügyelése
  6.   a munka elvégzésének igazolása

Biztosítjuk, hogy valóban csak az adott feladat intézésében illetékes emberek juthassanak be a Társasházba, elkerülve az ilyen esetekben gyakori betöréseket. Biztosítjuk továbbá, hogy a munkák megfelelő színvonalon készüljenek el és a végszámla ne tartalmazzon valótlan költségeket.

Miért minket válasszon

Az általunk kezelt társasházak már tudják a választ, azonban az új ügyfeleink számára szeretnénk bemutatkozni. A kozoskepviselot.hu, mint márka számára fontos a társasházaink elégedettsége. Hiszünk abban, hogy egy elégedett Társasház tulajdonosai más társasházaknak is ajánlani fognak minket, így mindent megteszünk azért, hogy a társasházkezelés során Ön maximálisan elégedett lehessen, másoknak is ajánljon minket.​

Néhány pontban szeretnénk összefoglalni, miben tudunk egy átlagos társasházkezelőnél többet nyújtani:

Bővebben